ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató a Hosszú & Tóth Temetkezési Kft. által üzemeltetett https://www.httemetkezes.hu weboldal felhasználóinak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

A weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője azonos.

Adatkezelő megnevezése: Hosszú & Tóth Temetkezési Kft.

Adatkezelő címe: 4600 Kisvárda, Várday István utca 55.

Adatkezelő telefonszáma: +3630/338 2159

Adatkezelés helyszíne: Az Adatkezelő címe

A tárhely szolgáltató elérhetőségei: Az Adatkezelő címe

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (Nemzeti Adat­védelmi és Információszabadság Hatóság, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. , www.naih.hu) tájékoztatóit.

A Felhasználó jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.

Szerzői jogok

A weboldal teljes tartalma, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, szerzői jogvédelem alá esik. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldal tartalmának akár egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni. A weboldalon található tartalmak közlése, feldolgozása csak a weboldal tulajdonosának előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet.

Adatvédelem

Jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozat (továbbiakban nyilatkozat) időbeli hatálya 2016. április 19-től visszavonásig tart.

A nyilatkozat tárgyi hatálya kiterjed a Hosszú & Tóth Temetkezési Kft. által folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Személyes adat fogalma: az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Az adatkezelés jogalapja

A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Adatkezelés célja: Kapcsolatteremtés

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja: 2011.:CXII. tv. 5 § (1) a) ? érintett hozzájárulás

Adattárolás határideje: Infotv.-ben meghatározott, de legkésőbb az adatkezelő megszűnéséig

Adatkezelő: Hosszú & Tóth Temetkezési Kft.

Adatfeldolgozó: Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Svájc

Az adatfeldolgozóról bővebben a https://www.webnode.hu/privacy-policy/ címen olvashat

Adattárolás módja: elektronikus

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legrövidebb időn, belül írásban, közérthető formában választ ad.

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

www.naih.hu

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket.

A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. Adatvédelmi irányelvei https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

Nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.