ÁRAK


Nagyon fontosnak tartjuk a lakosság tájékoztatását. Ezért Kisvárda és Záhony város temetőn belüli, jelenleg hatályos árait foglaltuk össze.

Kisvárda Régi-Egyházi és Dögei Úti Temető, illetve Kisvárda Új-Köztemető jelenleg érvényes temetőrendelet kizárólagos jogot biztosított az üzemeltető cég számára a temetőn belüli szolgáltatások ellátására.

A temetési szertartást cégünknél is megrendelheti, így a kapott megbízás alapján minden olyan temetőn belüli szolgáltatást leegyeztetünk az üzemeltetővel, amit a megbízóink kérnek tőlünk. Így elegendő kétszer találkoznunk: a temetésfelvétel napján és a temetési szertartás idején.

Ebből eredően a temetési költségek egy igen jelentős hányada - függetlenül attól, hogy a hozzátartozó kinél rendeli meg elhunytja eltemetését, kötelezően megfizetendő temetőn belüli szolgáltatási díjakból tevődik össze. Ezen díjelemek mind a hagyományos, és mind a hamvasztásos temetéseknél egyaránt megjelennek.

A temetőn belüli szolgáltatások díjai között nem lehet különbség sem az ÜZEMELTETŐ, sem a HOSSZÚ & TÓTH TEMETKEZÉSI KFT. között, mivel az a temetőrendeletben szabályozott.

Ezek alapján jelenleg a Temetőt fenntartó egyházak és önkormányzat által meghatározott fenntartási díjak minden temetkezési szolgáltatónak kötelezőek:

Kisvárda régi-egyházi és dögei úti temetőben fizetendő díjak az üzemeltető felé:

I. Létesítmény (ravatalozó) igénybevételének díja 

12 700 Ft

II. Behajtási díj (vállalkozók) 

1 905 Ft

III. Vállalkozók által fizetendő temető fenntartási díj 

6 350 Ft

IV. Sírásás/sírhelynyitás (koporsós) 

19 050 Ft

V. Hantolás és ahhoz tartozó egyéb munkák 

12 700 Ft

VI. Koporsó temetési helyre való behelyezés

7 620 Ft

VII. Sírásás/sírhelynyitás (urnás)

12 700 Ft

VIII. Hantolás és ahhoz tartozó egyéb munkák 

7 620 Ft

IX. Urna temetési helyre való behelyezés

6 350 Ft

X. Hang, kép, fénytechnika szolgáltatás biztosítása

2 540 Ft

XI. Ravatalozó és környékének temetésre való előkészítése, visszarendezése

2 540 Ft

XII. Exhumálás

63 500 Ft

Társaságunk ezekre a díjakra természetesen semmilyen közvetítői díjat, jutalékot nem számol fel, csak az üzemeltető által felénk számlázott díjakat számlázzuk tovább.

A temetési díjaknak további elemei a társaságunk által végzett egyéb saját szolgáltatási díjak, és biztosított temetkezési áruféleségek díjai (koporsó, urna, fejfa, kereszt, egyéb kegyeleti kellékek).

Ugyancsak temetési költségelemek a szertartásvezetők díjai.

A feltűntetett díjak tartalmazzák az ÁFA-t.


Kisvárda új-köztemetőben fizetendő díjak az üzemeltető felé:

1.melléklet a 8/2015.(III.31.) önkormányzati rendelethez

1. Temetési helyek megváltási díjai:

Egyes felnőtt sírhely

11 430 Ft

Kettes felnőtt sírhely

22 860 Ft

Gyermek sírhely

3 810 Ft

Sírbolt

25 400 Ft/m2

Egyszemélyes urnasírhely

10 160 Ft

Kétszemélyes urnasírhely

20 320 Ft

Négyszemélyes urnasírhely

40 640 Ft

Urnafülke

12 700 Ft

2. Az igénybevételi díjak fajtái és mértéke:

Hűtés/nap

1 270 Ft

Ravatalozás

5 080 Ft

Szállítás

2 540 Ft

Hamvak szétszórása

3 810 Ft

Urnaelhelyezés

3 810 Ft

Sírásás koporsós temetésnél

19 050 Ft

Sírásás urnás temetésnél

10 160 Ft

Sírhelynyitás koporsós temetésnél

19 050 Ft

Sírhelynyitás urnás temetésnél

10 160 Ft

Sírba helyezés

10 160 Ft

Visszahantolás

19 050 Ft

Exhumálás

63 500 Ft

Újratemetés

44 450 Ft

3. Temetőfenntartási hozzájárulás és a behajtási díj:

A temetkezési szolgált. kivételével, a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző személyek

Temetőfenntartási hozzájárulás / nap

762 Ft

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző személyek, temetkezési szolgáltatók

Behajtási díj / nap

2 286 Ft

Társaságunk ezekre a díjakra természetesen semmilyen közvetítői díjat, jutalékot nem számol fel, csak az üzemeltető által felénk számlázott díjakat számlázzuk tovább.

A temetési díjaknak további elemei a társaságunk által végzett egyéb saját szolgáltatási díjak, és biztosított temetkezési áruféleségek díjai (koporsó, urna, fejfa, kereszt, egyéb kegyeleti kellékek).

Ugyancsak temetési költségelemek a szertartásvezetők díjai.

A feltűntetett díjak tartalmazzák az ÁFA-t.


Záhony köztemetőben fizetendő díjak az üzemeltető felé:

4/2017. (II.6.) önkormányzati rendelet 1 számú melléklete

A Hosszú & Tóth Temetkezés ezekre a díjakra természetesen semmilyen közvetítői díjat, jutalékot nem számol fel, csak az üzemeltető által felénk számlázott díjakat számlázzuk tovább.

A temetési díjaknak további elemei a társaságunk által végzett egyéb saját szolgáltatási díjak, és biztosított temetkezési áruféleségek díjai (koporsó, urna, fejfa, kereszt, egyéb kegyeleti kellékek).

Ugyancsak temetési költségelemek a szertartásvezetők díjai..

A feltűntetett díjak tartalmazzák az ÁFA-t.