KEGYELETI JOGTÁR

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény (a továbbiakban: Tv.) korszakos jelentőségű a hazai temetkezés szabályozásában. A temetõ tulajdonosok, fenntartók, a temetkezési szolgáltatók, az eltemettetők jogai és kötelezettségei, a tevékenység gyakorlásának keretei, jogalkalmazók számára egyformán azonos tartalmat nyertek. Az európai normákhoz igazodó egységes és áttekinthető szabályozás eredményeként javult a jogbiztonság, a kegyeleti igényeket kielégítő szolgáltatások színvonala. A szabályok részletes kidolgozása segíti a temetőfenntartók (üzemeltetők) tevékenységének ellátását, tisztább helyzetet teremt a szolgáltatások piacán. A Tv. keretjellegű , a részletszabályokat a Tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet tartalmazza (a továbbiakban: Vhr.) A jogszabályok hatálybalépése óta szerzett tapasztalatok azonban a normaszöveg további pontosítását, kiegészítését tették szükségessé ezáltal segítve az előírások gyakorlati végrehajtását. Az Országgyűlés 2005-ben fogadta el a Tv. módosítását, amely a 2005. évi XXI törvényben került kihirdetésre. A Tv. végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1) Korm. rendelet módosítását a kormány a 121/2005. (VI. 28) Korm. rendeletben hirdette ki. A két jogszabály 2005 július 1-én lépett hatályba. A szakma részéről már korábban felmerült egyfajta olyan összeállítás, amely egy-egy témakörhöz tartozó szabályokat egybeszerkesztve tartalmazza. Adjon eligazítást témakörönként a jogszabály alkalmazásához. Tájékoztasson a kapcsolódó jogszabályokról, tárja fel az összefüggéseket. Ezt a célt szolgálja a kegyeleti jogtár. Egy-egy címszóban összefoglaltuk a legfontosabb rendelkezéseket, amelyeket rövid kommentár követ. A jogtár eligazodást nyújthat azok számára is, akik nem a temetkezési szakmában dolgoznak, azonban feladatuk, tevékenységük kapcsolódik hozzá (pl. civil szervezetek, önkormányzatok).