SZÜKSÉGES OKMÁNYOK


Az elhunyt eltemetéséhez elengedhetetlen halotti anyakönyvezés elvégzéséhez szükségesek különféle, elhunyt adatait, esetleg családi állapotát igazoló okmányok, illetve házastársának adatairól tanúskodó dokumentumok.

Ezeket az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:

Halotti anyakönyvezés előtt:

 • Halottvizsgálati bizonyítvány (meghatalmazás ellenében, cégünk beszerzi)
 • Születési anyakönyvi kivonat (amennyiben nincs meg, beszerzésében segítünk)
 • Személyi igazolvány, vagy személyazonosító igazolvány, ezek hiányában érvényes útlevél vagy 2001. év utáni években kiállított kártya formátumú vezetői engedély
 • Lakcímkártya
 • Külföldi állampolgár esetében érvényes útlevél

Halotti anyakönyv megléte mellett:

 • A halotti anyakönyvi kivonat egy hiteles példánya
 • A halottvizsgálati bizonyítvány egy hiteles példánya

Az elhunyt családi állapota szerint szükséges még:

 • A házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben házas volt az elhunyt.
 • Az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, amennyiben özvegy volt az elhunyt.
 • A válást igazoló bírósági végzés, amennyiben elvált volt az elhunyt.

Egyéb szükséges dokumentumok, egyéni igények és egyedi esetek előfordulásakor:

 • Otthon történő elhalálozás esetén, hamvasztás igénye mellett, az ehhez szükséges hamvasztási engedélyhez a háziorvos nyilatkozata is szükséges, majd e nyilatkozattal a legközelebbi közvetlen családtagnak kell az ÁNTSZ-nél a hamvasztási igényt jelezni vagy megbízni cégünket, hogy segítsünk az ügyintézésben.
 • Sírhelybe történő rátemetés vagy koporsó kriptába temetése esetén az ÁNTSZ sírnyitási engedélye is szükséges, ezt is csak a család intézheti, de meghatalmazás esetében munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Természetesen Társaságunknak adott meghatalmazás birtokában munkatársaink eljárnak a temettető család helyett minden szükséges okirat beszerzésében, illetve az illetékes Önkormányzat anyakönyvi részlegénél a halotti anyakönyvi kivonat beszerzése ügyében, megkímélve a hozzátartozókat az ezzel kapcsolatos eljárástól.